Fyra miljoner kronor i skadestånd för de två som drev fildelningen på rarat.org


Christer Löfgren 2018-10-12


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMD – Två personer från Jönköping, en nu mer boende på Malta, fälldes för att ha drivit fildelningssajten rarat.org. Båda fick villkorlig dom och högt antal dagsböter, samt döms att betala fyra miljoner kronor i skadestånd till Nordisk Film i domen från Patent- och marknadsdomstolen.

Åklagaren kunde bevisa att 113 filmer hade spridits genom fildelning med torrenttracker-tekniken. En av dem var Johan Falck-filmen ”Lockdown”, vilket skedde innan filmen lanserades på dvd, producerad av Nordisk Film. Det gick också att visa att de två hade tjänat pengar på verksamheten genom att be om donationer och ge fördelar till de som donerade mycket.

Den yngre av de två bakom verksamheten var den ledande, han ägdes också domännamnet, och hans del i verksamheten ansågs mest omfattande av Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Straffvärdet för hans gärningar var tio månaders fängelse, 12 månader behövs för att man de facto skall få sitta i fängelse, vilket innebar villkorlig dom, och han fick 160 dagsböter, vilket är högt om än i detta fall bara 11.200 kronor.

Den äldre av de två stod för programmering och administration som ansågs leda till lägre straffvärde, åtta månaders fängelse. Hans dagsböter blev också lite färre, 120 stycken vilket gav bötesbeloppet 6.000 kronor.

Skadeståndet om fyra miljoner kronor baserades endast på en av de 113 filmerna, Lockdown-filmen. Nordisk Film förklarade att en licens för att sprida och vidaresprida filmen på det sätt som gjordes på rarat.org skulle ha kostat 12 miljoner kronor att köpa. De valde dock att lägga kravet ”lågt” i skälig ersättning, alltså det utdömda fyra miljoner kronor. Däremot sa PMD nej till att döma ut skadestånd för ytterligare skada.

Domen kan överklagas.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share