Nya numret av PatentEye, 4/18


Christer Löfgren 2018-10-18


I det nya numret av PatentEye…

Lyfts frågan om det bara är tillfälligheter att två patent, ett svenskt och ett ep-patent, på kort tid har fallit pga att de i dess meddelade form inte hade stöd i grundhandlingarna. Vad händer hos registreringsmyndigheterna? Vi har tittat närmare på de två domarna. Den ena domen gäller implantattest där Ostells patent föll när det ifrågasattes av Integration Diagnostics ifrågasatte det efter att ha blivit stämda för patentintrång. Den andra gäller kopplingar till byggnadsställningar där svenska Pluseights patent föll efter ifrågasättande av skottska Turner. Båda domarna har vunnit laga kraft.

Vi noterar ett sidospår i de uppmärksammade tvisterna kring Accumulates patent på digitala betalningslösningar, där inte bara BankId:s ägare blev indragna utan även Cybercom.

Ett fall om preskription i forma av tidsgränserna för att yrka på bättre rätt till patent finns med.

Praxis från PMÖD där man sa nej till informationsföreläggande efter att ha en lite annan betoning än vanligt, och som PMD hade haft, på att komplikationsgraden och osäkerheten i sig låg bakom bristen på sannolika skäl. Söderhamn Eriksson jagar konkurrenten Tolé Verktyg för patent- och designintrång i huggknivar.

Vi tar upp Apples strid mot University of Wisconsin samt en omfattande kamp kring e-cigaretter där Juul jagar.

Att ha koll på patentportföljer, både egna och andras, var temat när Uppdragshuset arrangerade seminarium.

Från EPO har vi hämtat ett avgörande där Sony Ericsson Mobile kämpar kring en nätverksadapterslösning.

Vi fick plats med fem patentärenden i PMD, bl.a. ett om övervakning och stöldupptäckt av fordon, främst lastbilar.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share