Gult funkar inte som varumärke


Christer Löfgren 2018-10-18

Nekad varumärkesansökan för färgnyans PMS 116.
Nekad varumärkesansökan för färgnyans PMS 116.

PMD – Avgöranden kring enstaka färgnyanser som varumärken är tämligen få, nu har vi fått ett till. Det är taxikoncernen Cabonline som vill registrera den gula nyansen på TAXI 020-taxibilar (nu SVERIGETAXI) som svenskt varumärke. Det har nu blivit nej två gånger, Patent- och marknadsdomstolen (PMD) höll med Patent- och registreringsverket (PRV).

Sedan 2005 har det rullat gula TAXI 020-bilar i Stockholms län. När nu Cabonline sedan 2016 kämpar för att få den gula färgnyansen (PMS 116) registrerad hävdar man att även om de gula taxibilarna i New York är kända så är gult inte allmänt kopplat till taxiverksamhet. Deras gula färg på TAXI 020-bilarna har inarbetats som ett kännetecknen. Marknadsandelen i Stockholms län är 20-25 procent och man har 1500 av 6000 taxibilar i länet. Man tog stöd av en marknadsundersökning som visade på blott fyra procents spontan kännedom, men när de tillfrågade leddes in på taxiverksamhet var kännedomen 70 procent.


Den logga som användes för TAXI 020.
Den logga som användes för TAXI 020.

Patent- och registreringsverket (PRV) sa att gult inte är en ovanlig färg för taxitjänster och att konsumenter normalt inte uppfattar en färg som ett varumärke utan som dekoration. Undersökningsresultatet räckte inte alls för att tillsammans med uppgifter om marknadsföring och ett branschintyg visa att färgen numer uppfattas som ett varumärke. Den gula färgnyansens saknar särskiljningsförmåga.

Cabonline överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Cabonline påpekade att undersökningar om färg alltid ger låga resultat om man inte leder in på rätt marknad, därför är den höga kännedomen när man avgränsades till taxiverksamhet relevant.

PMD höll med PRV om att den gula nyansen inte har ursprunglig särskiljningsförmåga, frågan blev då den gula färgen nu hr kommit att uppfattas som ett varumärke efter användningen sedan 2005.

PMD pekade på EU-domstolens praxis bl.a. kring vad man måste tänka på vid bedömning av marknadsföringsmaterial och påpekade att bevisningen endast gäller Stockholms län och särskiljningsförmåga måste visas för hela landet. PMD höll sedan med PRV om att bevisningen inte räckte till.

Det blev nej till registrering.

Beslutet kan överklagas.

Läs hela PMD:s beslut med parternas och domstolens utförliga resonemang i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share