Miljöteknik i patenttvist


Christer Löfgren 2018-10-23


PMD – Den sedan flera år allt ökande satsningen på miljö-/klimatteknik har ännu inte hittat in bland patenttvisterna i svensk domstol. Nu kanske vi har sett början på något som kommer att växa en hel del. Det här aktuella fallet gällde smartare styrning av värmesystem genom att man ”lurar” givare hur kallt det är ute. Patenthavaren Manetos, som initierade tvisten genom att stämma Ngenic för patentintrång, stod som förlorare när Patent- och marknadsdomstolen (PMD) slog fast att patentet var ogiltigt.

Stockholmsföretaget Manetos tog stöd i sitt svenska patent ”System för klimatstyrning” som söktes 2011 och meddelades 2013 när man stämde Ngenic i Uppsala för patentintrång med sin produkt NGENIC TUNE.

Ngenic svarade med att yrka på ogiltigförklaring av Manetos patent av flera skäl.

PMD gick igenom Ngenics alla skäl för ogiltigförklaring men inget ifrågasättande höll förrän PMD kom till fjärde och sista, frågan om uppfinningshöjd – då räckte Manetos patent inte till, en svensk rapport från 2009 ledde fackmannen in på rätt väg mot patentet.

Som brukligt gjorde PMD en hypotetisk bedömning om NGENIC TUNE innebar intrång i det fall patentet skulle ha ansetts giltigt. Manetos uppförsbacke är brant, även här stod Ngenic som vinnare, deras produkt ansågs inte innebära intrång.

Noterbart är att miljötekniken uppenbarligen har accelererat, de hinder som Ngenic hade grävt fram var inte särskilt gamla: en rapport från 2009, en utvärdering från 2011 samt ett examensarbete från 2009.

Domen kan överklagas.

Läs mer om resonemangen och de skäl som inte hindrade patentet i kommande nummer av PatentEye.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share