Skyll er själva, de 24 sekunderna gäller


Christer Löfgren 2018-10-26

Logga, vars registrering är hävd.
Logga, vars registrering är hävd.

PMÖD – PMÖD sätter ner foten. The Faceshop överklagade ett beslut om hävning av deras registrering, men överklagandet kom in 24 sekunder försent, alltså försent! Beslutet att säga nej till överklagandet pga förseningen var Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och överdomstolen PMÖD ense om, och Högsta domstolen sa nej till att ta upp frågan. Nu har The Faceshops nya försök genom vad som kallas ”återställande av försutten tid” misslyckats. PMÖD passar på att förklara att de får skylla sig själva.

Sydkoreanska The Faceshop fick sin logga registrerad som svenskt varumärke för bl.a. kosmetika. Då invände The Body Shop och vann i Patent- och registreringsverket (PRV), THE FACESHOP-registrering hävdes.

Efter överklagande blev det samma besked i Patent- och marknadsdomstolen (PMD), THE FACAESHOP är förväxlingsbart med THE BODY SHOP och fick inte leva vidare.

När man så skulle överklaga till Patent – och marknadsöverdomstolen (PMÖD) så blev tekniken ett hinder. Mailet med överklagandet registrerades nämligen på PMD:s server 24 sekunder efter midnatt sista datum för överklagande.

PMD beslöt att avvisa överklagandet och PMÖD höll senare med.

PMÖD gav ventil och The Faceshop överklagade till Högsta domstolen (HD), men fick inget prövningstillstånd.

Då gjorde The Faceshop ett nytt försök genom möjligheten till ”återställande av försutten tid”. Bolaget förklarade att man fick problem med tidsgränsen när ärendets ordinarie handläggare blev sjuk. Därtill blev det strul med mailen när man i sista minuterna före midnatt skulle skicka in överklagandet. Enligt ombudet var det mailprogrammet Outlooks autokorrigering som ändrade ett a till ett ä och då fastande mailet vilket först inte upptäcktes.

De skälen bet inte. PMÖD tar i lite mer i det nya beslutet än det förra och förklarar att är man ute i sista sekunden får man skylla sig själv:
”Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning saknar det därför betydelse om ombudet till följd av ett mänskligt misstag använde sig av en felaktig e-postadress. Detta då ombudet skäligen borde ha tagit i beräknande att något skulle kunna gå fel vid inlämnandet.”Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share