RIB Unlimited inte inarbetat och ingen ond tro


Christer Löfgren 2018-10-29

RIB Unlimited i Eklandas version.
RIB Unlimited i Eklandas version.

PMD – RIB Saltsjöbaden hade köpt konkursboet efter RIB Unlimited inklusive firman RIB Unlimited. När RIB Saltsjöbaden sedan försökte häva Eklandas bifirma ”RIB Unlimited”, var det aldrig nära.


Två försök att producera rib-båtar ledde till konkurs, det första 1996 – 2010, det andra 2011-2014. Efter båda konkurserna köptes verksamheten inklusive namnet upp av andra företag.

Efter konkursen 2014 köpte RIB Saltsjöbaden i Göteborg upp konkursboet, men namnändrade inte. Man registrerade inte heller namnet på något annat sätt.

Knappt två år senare, hösten 2016, registrerade Eklanda bifirman RIB Unlimited. Eklanda drivs av en av personerna bakom de tidigare RIB Unlimited-företagen.

RIB Saltsjöbaden har nu försökt få bifirman hävd i Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Ett försök som inte ens var nära att lyckas kunde PMD konstatera eftersom Saltsjöbaden inte hade någon bevisning för att man hade en ensamrätt till RIB Unlimited eller att Eklanda hade registrerat bifirman i ond tro.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share