Oenigt om ”Smakrik” för GRANIT-snus


Christer Löfgren 2018-10-30


PMD – Konsumentombudsmannen (KO) fick igenom förbud mot tre påståenden som Fiedler & Lundgren använde i marknadsföring av snus under märkena GRANIT, KNEKT och LUNDGRENS. Det var inte ok med ”Smakrik”, ”Bra snus. Bra pris.” och ”Nytt pris på kvalitet!”

Fiedler & Lundgren använde några marknadsföringsknep inne på försäljningsställen för snus. Det var skilda klisterdekaler som sattes på snuskylar där det stod ”Granit Smakrik (slim)” eller ”Bra snus. Bra pris. Knekt”. De hade även satt skyltar på snuskylar där det stod: ”Nytt pris på kvalitet! Lundgrens”.

Konsumentombudsmannen (KO) stämde för otillbörlig marknadsföring och pekade på vår stränga tobakslag enligt vilken bara saklig information om produkternas egenskaper är tillåten och något uppmanande till tobaksbruk inte får förekomma. KO menade att det rörde sig om allmänt lovprisande och vaga subjektiva värderingar, alltså inte alls saklig information, vilket blir en uppmaning till tobaksbruk.

Fiedler & Lundgren ansåg förstås att det var saklig information om snusprodukterna. De pekade också på nyare undersökningar om att snuset inte är så hälsovådligt som man tidigare trott samt på en marknadsundersökning om hur ”Smakrikt” uppfattas.

PMD tog upp och resonerade kring alla delar och blev till slut oense kring ”Smakrikt”; det förbjöds men inte som sådant, vilket KO och den skiljaktige domaren ville. När det gällde ”Bra snus. Bra pris.” och ”Nytt pris på kvalitet!”, var PMD enig om att det var övertramp och de förbjöds.

PMD tog även upp en detalj som de haft med i två tidigare domar, bl.a. den om Oenoforos vinboxar á la väskor m.m. Det gällde proportionalitetsbedömningen som Fiedler & Lundgren ville se; den var inte aktuell, förklarade PMD.

Domen kan överklagas.

Läs mer om alla detaljer och delspår i domen i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share