HD om PMÖD:s dom…alla rätt


Christer Löfgren 2018-11-27


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
HD – En del tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) skall var lite mer givmild med att ge ventil, alltså att tillåta att deras domar kan överklagas till Högsta domstolen (HD). Frågan är om de blir ännu snålare framöver efter HD:s dom om vitesförbud och löpande vite; HD gav nämligen PMÖD rätt i allt och bara bekräftade det PMÖD hade kommit fram till både resonemangsmässigt, om än i egna formuleringar, och i domslutet. Alltså: glöm sjudagars löpande vite och var skeptisk när Konsumentombudsmannen (KO) kommer med sina vida förbudsyrkanden.

Konsumentombudsmannen (KO) jagade en privatperson och hans företag som ägnade sig åt att sälja abonnemang på rakprodukter, tandvårdsprodukter och nyckelbrickor med telemarketing. Omfattningen och ägarens tidigare agerande gjorde att KO ville ha generella förbud mot all marknadsföring av abonnemang, löpande vite och marknadsstörningsavgift.

PMD, och sedan PMÖD, kunde konstatera att ägaren och företagen hade begått rejäla övertramp, inklusive mot Svarta listan.

PMD dömde ut förbud, ej generellt utan knutet till försäljning av abonnemang på de tre produktkategorierna. PMD satte ett löpande vite med det schablonvite som då gällde alltså en miljon kronor för varje sjudagarsperiod med brott mot förbudet. Dessutom dömdes marknadsstörningsavgift ut, veterligen första gången mot en privatperson (läs lite mer här och mycket mer BrandNews 1/17).

KO var inte nöjda utan överklagade.

PMÖD höll med PMD i kopplingen till produkter om än med en aning vidare formulering kring rakprodukter. Eftersom praxis med schablonvite då hade upphört sänkte PMÖD nivån på vitet till 400.000 kronor. Den största förändringen var dock att sjudagarsvitet ansågs ge orimliga konsekvenser, så PMÖD ändrade från sju dagar till 30 dagarsperioder. Domens tydliga praxisbildande karaktär om inhemska regler om vite och förbud gjorde att PMÖD gav ventil. (läs lite mer här och ännu mer om resonemangen i BrandNews 5/18)

KO överklagade till Högsta domstolen (HD) envisa med att få till ett mer generellt förbud kopplat till försäljning av abonnemang utan koppling till produktkategorier. KO höll dock uppenbarligen med PMÖD att 30 dagar var rimligt, och ändrade sina yrkanden till det.

HD gav prövningstillstånd och nu, bara drygt åtta månader efter PMÖD:s dom, kom HD:s dom. HD fastställde PMÖD:s dom i alla delar som överklagades. HD:s resonemang var i stort sett desamma som PMÖD:s.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share