Påsklämman kommer inte upp i PMÖD


Christer Löfgren 2018-12-03


PMÖD – Bevisningen för att utformningen av den välkända påsklämman uppfattas som ett 3D-varumärke i sig räckte inte i vare sig Patent- och registreringsverket (PRV) eller i Patent- och marknadsdomstolen (PMD). DaloLindén enträgna kamp är nu över, de överklagade PMD:s beslut men överdomstolen ger inget prövningstillstånd. Det blir ingen varumärkesregistrering för den tidigare designregistrerade utformningen, de fick samma bevisproblem som många andra i motsvarande situation.

Nu står det helt klart, det blir ingen varumärkesregistrering i 3D för påsklämman. DaloLindén hade en designregistrering för utformningen under maximala 25 år, fram till 2014.

De har nu försökt få till en ”evig” varumärkesregistrering istället, men det blev nej.

Patent- och registreringsverket (PRV) kom fram till att utformningen inte skilde sig i betydande mån från vad som är gängse inom området, samt att bevisningen inte visade att utformningen uppfattades som ett kännetecken.

DaloLindéns överklagande till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) gällde endast frågan om gällde bara frågan om man genom den omfattande användningen hade fåt konsumenterna att uppfatta själva utformningen sig som ett varumärke.

PMD höll dock med PRV, bevisningen räckte inte.

När nu DaloLindén överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) lyckades man inte ens få till ett prövningstillstånd. Underförstått, PMÖD ser inget som tyder på att PMD hade fel eller att det är ett krångligt fall som kräver extra granskning.

Värt att notera är att det så vanliga bevisproblemet när man vill registrera 3D-varumärken är att marknadsföringsmaterialet ytterst sällan bara gäller 3D-utformningen i sig utan det finns med etiketter eller ordmärken osv. I detta fall var oftast TWIXIT, DaloLindéns varumärke för klämman lika mycket i fokus som själva klämman.

Läs lite mer om detta fall här och hela beslutet i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share