Malterserkorset i ordenstrid om registrering, och nytt om färger


Christer Löfgren 2018-12-06


PMD – Med tre månaders mellanrum 2014 ansökte först Johanniterorden och sedan Sankt Lazarusorden om varumärkesregistreringar som för sina respektive varianter av Malteserkors. Johanniterorden har därefter med framgång i Patent- och registreringsverket (PRV) försökt få Lazarusordens registrering hävd. Lazarusordens överklagande till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) var dock lyckad, registreringen hävs inte. PMD passade på att bryta med svensk praxis kring färger.

I juni 2014 ansökte Johanniterorden om varumärkesregistrering av deras variant av Malteserkors för en mängd varor och tjänster. Märket registrerades i december samma år.

I september 2014 ansökte Sankt Lazarusorden Storpriorat om varumärkesregistrering av deras variant av Maltserkors för en mängd tjänster. Märket registrerades dock inte förrän i maj 2016.

Effekten blev att Johanniterorden invände mot Lazarus registrering för att få den hävd. Johanniterorden hävdar att Lazarusordens varumärke är förväxlingsbart med Johanniterordens något tidigare sökta registrering.

Patent- och registreringsverket (PRV) pekade på att Malteserkorsen dominerar i båda märkena och den konceptuella likhet som därigenom uppkommer medför förväxlingsrisk.

Lazarusorden överklagade och menar att malteserkorsets allmänna koppling till välgörenhet och kristen anda och ”de åtta ridderliga dygderna” gör att särskiljningsförmågan i korset om sådant är mycket begränsad. Därför räcker de skillnaderna som finns genom färgen i deras registrering och de figurativa tilläggen i Johanniterordens märke. De la till att:
”Användningen av Lazarusordens varumärke är dessutom en förutsättning för medlemmarnas grundlagsskyddade religionsutövning.”

Johanniterorden höll inte alls med utan ser märkena som i stort set identiska och sa:
”Det åttauddiga korset förknippas starkt med Malteserorden och därifrån stammande ordnar, inklusive Johanniterorden. Förväxlingsrisken ökar eftersom Lazarusorden är en illegitim orden som försöker åka snålskjuts på Johanniterordens märke för att associeras med de äkta ordnarna.”

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) lyfte fram en intressant fråga kring färger. Svensk praxis går på tvärs med nyare EU-praxis. Svensk praxis ger en registrering i svartvit skydd för alla färger, i EU gäller att registreringen omfattar den färg den de facto har i registreringen och inte mer.

I sak ansåg PMD att inget visar att genomsnittskonsumenter känner till vad Malteserkorsen står för och därmed uppfattas korsen endast som ”basala element”, en variant av ett kors. Därför räckte skillnaderna som skapades av den gröna färgen i Lazarusordens kors och bakgrundsfigurerna i Johanniterordens märke för att det inte skall finnas förväxlingsrisk.

Lazarus registreringen lever därmed vidare.

Beslutet kan överklagas.

Läs mer om bl.a. EU-klivet bort från svensk praxis om färger i kommande nummer av BrandNews.

Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share