CRISP ROLLS innebär inte intrång i KRISPROLLS


Christer Löfgren 2018-12-14

Ingen förväxlingsrisk.
Ingen förväxlingsrisk.

PMÖD – I en dom som inte kan överklagas har Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) idag slagit fast att Biscas CRISP ROLLS-märke på skorpor inte skapar förväxlingsrisk med Pågens gamla KRISPROLLS-märke för skorpor.

Sedan 1990-talet har Pågens haft varumärket KRISPROLLS registrerat för skopor. När danska Bisca lanserade skopor på den svenska marknaden under varumärket CRISP ROLLS reagerade Pågen och ville få stopp på märket.

De ville också få stopp på en senare variant av Bisca där Crisp Rolls användes på ett mer beskrivande sätt i mindre typsnitt.Det ledde till domstol 2016 och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kom 2017 fram till att de två inte var förväxlingsbara.

När det gäller den andra varianten i litet typsnitt var det inte varumärkesanvändningen enligt PMD.

Läs mycket mer om parterna resonemang och domstolens bedömning i BrandNews 1/18. 

Pågens överklagade förstås men fick inte heller gehör i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). PMÖD resonemang i dagens dom ledde till samma slutsatser i alla delar som PMD, och PMD:s dom fastställdes.

PMÖD gav inte ventil så domen kan inte överklagas.

Läs mer kring bl.a. varför KRISPROLLS inte hade mer skydd än det grundläggande i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share