Bara en reklamfras


Christer Löfgren 2018-12-28


PMD – För att kunna registrera en slogan som varumärke – vilket är högst möjligt – krävs föga förvånande att sloganen uppfattas om just ett varumärke, ett kännetecken i sig och inte ”bara” en reklamslogan; sloganen måste ha särskiljningsförmåga. Var gränsen går är inte alltid enkelt att säga, men det rådde enighet i Patent- och registreringsverket (PRV) och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) att FÖRSÄKRINGAR FÖR EN DIGITAL VÄRLD inte uppfattas som annat än en reklamfras för en mängd tjänster och bl.a. datorprogram.

mySafety Försäkringar försökte övertyga både Patent- och registreringsverket (PRV) och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) att sloganen FÖRSÄKRINGAR FÖR EN DIGITAL VÄRLD är suggestiv och vagheten i ”DIGITAL VÄRLD” gör att den inte är beskrivande.

PRV, och PMD efter mySafetys överklagande, var dock eniga om att sloganen bara uppfattas som en reklamfras, och alltså inte har någon känneteckenseffekt.

PRV argumenterade bl.a. så här i PMD:
”Det finns inga egenskaper hos det sökta märket som gör att det skulle uppfattas ha flera betydelser, utgöra en ordlek eller uppfattas som fantasifullt, överraskande eller oväntat.”

Tyvärr är ”slogan” borttagen som en sökbar kategori i databasen TMView, inte heller i PRV:s databas är det sökbart.

Beslutet kan överklagas.

Läs hela beslutet i kommande nnummer av BrandNews.

Ett annat exempel med slogan.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share