Återvinning av LCD-skärmar i PMD


Christer Löfgren 2019-01-04

MTR:s lösning till väsnter, ur den tyska till höger.
MTR:s lösning till väsnter, ur den tyska till höger.

PMD – Patent- och registreringsverket (PRV) sa nej till MRT Systems patentansökan på en metod och anordning för att såga isär LCD-skärmar vid återvinning. MRT överklagade och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) höll inte alls med PRV, som nu får meddela patentet om man inte vill överklaga.

Att återvinna LCD-skärmar genom att ta bort de kvicksilverhaltiga ljuskällorna betyder att man måste såga isär skärmarna för att kunna ta hand om de kvicksilverhaltiga ljuskällorna i skärmarna.

MRT System i Karlskrona ansökte om patent för sin metod för denna demontering/återvinning.

Patent- och registreringsverket (PRV) pekade emellertid på en befintlig tysk patentansökan och sa att MRT:s ansökan saknade uppfinningshöjd. Skillnaderna i de båda lösningarna var sådana att de var närliggande för fackmannen att hitta fram till MTR:s lösning om denne stod med sin allmänna kunskap och den tyska patentansökan i handen.

MTR överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD), och det med framgång.

PMD höll med MTR att deras patent fungerade på både kant- och bakgrundsbelysta LCD-skärmar medan den tyska patentansökan hade olika lösningar för de två typerna av skrämar och inget ledde fackmannen utifrån den tyska patentansökan in på en lösning där båda typerna togs om hand i samma metod som i patentet.

MTR får nu sitt patent meddelat om inte PRV väljer att ta strid och överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Läs hela PMD:s resonemang i kommande nummer av PatentEye.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share