Fälld i PMD, friad i PMÖD, men…


Christer Löfgren 2019-01-04


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMÖD – Advisor Fondförvaltning fälldes i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) för sin telemarketing som brast på flera punkter. De överklagade domen med framgång, Patent och marknadsöverdomstolen (PMÖD) upphävde PMD:s informationsföreläggande med tunga viteshot. Haken var bara skälet till domen.

KO fick in anmälningar mot den telemarketing av premiepensionstjänster som Advisor Fondförvaltning ägnade sig åt.

Det hela hamnade i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som sommaren 2017 fällde Advisor för att inte ha informerat om syftet med samtalet inledningsvis och för att på flera sätt ha brustit när det gällde ångerrätten. PMD dömde ut fler informationsförelägganden vid vite. Läs mer i BrandNews 5/18.

Advisor överklagade domen till Patent och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Under handläggningen i PMÖD, närmare bestämt i somras kom något som omkullkastade hela målet. En lagändring som gör att alla telemarketing kring premiepension numer är helt förbjuden

PMD:s dom blev därmed obsolet och helt utan funktion. Därför upphävde PMÖD informationsföreläggandena och Advisor stod till synes som vinnare i PMÖD.

Skälet till domen fick dock särskild verkan vad gäller rättegångskostnaderna.

Läs mer om detta i kommande nummer av BrandNews.

Och nej, PMÖD gav inte ventil så domen kan ej överklagas.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share