Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 2


Christer Löfgren 2019-01-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Denna vecka i PMD (enligt planering; omfattar ej konkurrensrätt)

Måndag 7 januari
-

Tisdag 8 januari
-

Onsdag 9 januari
-

Torsdag 10 januari
09.00 – 12.00
Sammanträde, sal 4
PMÄ 11145-16, beviljande av patent: Crunchfish AB vs PRV

13.00-16.00
Muntlig förberedelse, sal 13
PMT 5507-18, överträdelse av marknadsföringslagstiftningen: Konsumentombudsmannen vs. Mackmyra Svensk Whisky AB

Fredag 11 januari
-Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share