NALU vs NAU


Christer Löfgren 2019-01-11

Notera att bedömningen endast gällde ordmärkena, utan förpackningarna.
Notera att bedömningen endast gällde ordmärkena, utan förpackningarna.

PMD – Ännu ett exempel på när en bokstav är det enda som skiljer varumärken åt. I LUSH vs BLUSH ansåg Patent- och registreringsverket (PRV) att B:et skapade en tillräckligt stor skillnad för att inte skapa förväxlingsrisk trots identiska varor. Nu ansåg PRV att NAU inte var förväxlingsbart med NALU trots delvis identiska varor. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) var dock av annan åsikt.

Compass Motion i Göteborg registrerade varumärket NAU för diverse olika drycker samt vitaminpreparat och kosttillskott.

Amerikanska Energy Beverages invände för att få registreringen hävd. Stöd tog de i EU-varumärkesregistreringar för NALU för diverse drycker.

I praktiken används NALU för energidrycker och NAU för pulver som blandas ut med vatten och Compass betonar att den inte är koffeinbaserad och inte är en energidryck.

De här skillnaderna spelade förstås ingen roll i detta sammanhang eftersom det var registreringarna som bedömdes.

Patent- och registreringsverket (PRV) kom fram till att trots att det i delar gällde identiska varor så fanns ingen förväxlingsrisk eftersom L:et i NALU skapade både en visuell och fonetisk skillnad. PRV betonade att det rörde sig om korta märken och att L:et då räckte för att påverka helhetsintrycket.

Energy Beverages överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

PMD ”läxade upp” PRV och betoningen som de la på att märkena är korta: ”Det finns inga särskilda kriterier som gör sig gällande när det gäller korta varumärken”.

Där PRV sa att märkena gav visuellt skilda helhetsintryck sa PMD att de fanns en ”relativt hög visuell likhet”.  Däremot höll PMD med PRV att det fanns fonetiska skillnader.

Med hög visuell likhet och identiska varor blev PMD:s summering att de fann förväxlingsrisk och Compass registrering skall hävas för drycker.

Däremot var märkeslikheten inte tillräcklig när det gällde andra varor, alltså vitaminer och kosttillskott, så för dessa lever Compass registrering vidare. Med tanke på att det är ett pulver de säljer så kanske de är ganska nöjda ändå.

Beslutet kan överklagas.

Därmed har i på kort tid 1-1 i fall där blott en bokstav skiljer, även om det hade stått 0-2 om PRV hade fått bestämma.

Läs beslutet i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share