Nu blir det fler FYND! i vinannonserna


Christer Löfgren 2019-01-18


PMÖD – Nu får ni skärpa er! Nej, självklart skriver inte Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) det i sin dom, men det är innebörden när PMÖD inte alls tänker förbjuda ”FYND!” i alkoholannonser – vilket Konsumentombudsmannen (KO) yrkade på och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) dömde ut. Med tanke på frekvensen ”FYND!”-annonser för vin så får de flesta vinimportörerna tacka Chris-Wine Sweden för deras kamp mot KO.

Konsumentombudsmannen (KO) stämde Chris-Wine för flera påståenden i deras vinannonser i Expressen eftersom KO ansåg att de bröt mot kravet på ”särskild måttfullhet” i alkoholannonser.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förbjöd användningen av ”FYND!” och ”ETT UTMÄRKT ALTERNATIV TILL DEN STORA FESTEN!”

FYND ansågs ge intryck av att det var ett tillfälligt erbjudande under en begränsad tid. …ALTERNATIV… ansågs av halva PMD lyfta fram vin som det enda alternativet till festen.

PMD friade ”REKOMMENDERAS!”, vilket KO också ville ha förbjudet.

Läs mer om domen och resonemangen i BrandNews 5/17.

Både KO och Chris-Wine var missnöjda och överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

I PMÖD fick Chris-Wine rätt på alla punkter, det är i stort sett fritt fram att använda FYND i alkoholannonserna.

Men behöver KO och PMD skärpa sig i de här bedömningarna? Ja, på annat sätt kan man inte tolka följande instruktion från PMÖD:
”En sådan bedömning måste emellertid göras på ett sätt som är sakligt motiverat med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället och därmed på marknaden, för att bestämmelsen ska fylla sin funktion och bibehålla sin legitimitet”.

En central del i domen var att PMÖD inte höll med PMD om EU-inflytandet utan det är större än PMD ansåg.

Domen kan inte överklagas.

Läs mer om EU-inflytandet och andra resonemang i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share