Det var kanske enklare att döma i Let’s Dance


Christer Löfgren 2019-01-21

Delar av det upphovsrättsligt skyddade kursunderlaget.
Delar av det upphovsrättsligt skyddade kursunderlaget.

PMD – Dermot Clemenger, tidigare domare i tv-programmet Let’s Dance är med och driver Clemenger Dance. Nu har Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fällt bolaget för upphovsrättsintrång när de utan tillstånd använde ett kursunderlag i sina kurser i poledancing. Skadeståndet till rättighetshavarna Poleflow Sweden blev dock måttligt: drygt 15.000 kronor.

Under 2013 anlitades Poleflow Sweden i Stockholm av Clemenger Dans i Örebro för att lära upp några av Clemengers instruktörer i poledancing, vilka i sin tur höll kurser i Clemengers regi. Det här blev ett löpande samarbete som avslutades vid utgången av 2015.

Poleflow ville dock ha ersättning även fortsättningsvis av flera skäl, bl.a. för att de hävdade att de hade upphovsrätt till kursunderlaget som Clemengers instruktörer hade fått genom utbildningen och sedan använde i sina kurser, och Clemenger då begick upphovsrättsintrång när de inte längre betalade enligt ett avtal.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kom fram till att Poleflow hade upphovsrättsligt skydd, om än ett smalt sådant påpekar PMD. Det kursunderlag som Poleflow fick upphovsrättsligt skydd för är i praktiken i vilken turordning som tekniker lärs ut. Poleflow förklarade hur turordningen hänger ihop och innebär att man bygger upp en koreografi som gör träningen roligare.

PMD:s resonemang löd: ”Att det finns ett begränsat antal rörelser som måste kombineras på ett sådant sätt att svårighetsgraden ökar successivt måste enligt domstolen anses minska möjligheterna till ett fritt skapande. Samtidigt ger bevisningen i målet stöd för att kursunderlaget har satts samman med genomtänkta och fria val av rörelser i syfte att få fram en koreografi som ”flyter” och leder till att eleven utvecklas samtidigt som träningen blir rolig. Sammantaget bedömer domstolen att kursunderlaget innehållande ifrågavarande ordningsföljd har sådant mått av originalitet att det åtnjuter upphovsrättsligt skydd.”

Det kursunderlag som har bedömts gäller16 lektioner med vissa tekniker och som domen är skriven gäller det helheten.

Det var bevisat att Clemengers instruktörer i allt väsentligt följde kursunderlaget från Poleflow i sina kurser och därmed offentliggjordes det upphovsrättsligt skyddade kursunderlaget; intrång skedde och det förbjöds.

PMD ansåg dock att med hänvisning till alla delar i tvisten så blev det ”oavgjort” så parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.

Clemenger ändrade under 2016 sitt kursunderlag och begår därefter inte intrång.

Det var kanske lättare att vara dansdomare i tv än att hålla koll på upphovsrätten.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share