Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 5


Christer Löfgren 2019-01-25


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej konkurrensrätt)

I PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen)
-

I PMD (Patent- och marknadsdomstolen)

Måndag 28 januari
-

Tisdag 29 januari
09.00 – 12.00
Muntlig förberedelse, sal 20
PMFT 9910-17, upphovsrättsintrång: Interactive Health Group in Stockholm AB vs. Prindit AB

09.00 – 12.00
Muntlig förberedelse, sal 13
PMT 9444-18, hävning av varumärkesregistrering m.m.:  Swing Inn AB vs. Orvars AB

Onsdag 30 januari
09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 8
PMT 5901-18, patentintrång, interimistiskt: Lundberg & Son VVS-produkter AB vs. NGL Vatten & Energiteknik AB

Torsdag 31 januari
-

Fredag 1 februari
09.00 – 12.00
Muntlig förberedelse, sal 13
PMFT 10397-18, upphovsrättsintrång: privatperson vs. privatpersonWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share