Snurrigt och fel om BIG MAC


Christer Löfgren 2019-01-31


Få varumärkesrättsliga beslut har missförståtts i så stor utsträckning som beslutet att häva McDonald’s EU-varumärkesregistrering för BIG MAC. Uppmärksamheten var stor i media runt om i världen när beslutet kom, McDonald’s hade tappat ensamrätten till varumärket BIG MAC i EU, en del media trodde till och med att McDonald’s hade tappat rätten att använda varumärket…så fel det kan bli.

I Resumé på webben skrivs idag om hur Burger King skojar/skojade friskt med BIG MAC-märket. I artikeln sägs att beslutet i ”den europeiska varumärkesdomstolen” har gjort att andra kan använda märket.

Faktum är Burger Kings agerande är ett rejält varumärkesrättsligt klavertramp, och skulle McDonald’s skulle vilja driva det vidare så vinner de tveklöst i en domstol. Varför?

Jo, grundläggande varumärkesrätt:
- Rent krasst så är sannolikt inarbetningsskyddet för BIG MAC ett av de starkaste som finns, och McDonald’s skulle säkerligen inte missa med bevisning. Med andra ord, det enda en hävd registrering medför i det här fallet är att McDonald’s får anstränga sig extra i bevisningen istället för att bara kunna peka på registreringen.

- Beslutet att häva EU-registreringen togs inte av någon domstol, det togs av tre handläggare vid invändningsavdelningen på EUIPO (registreringsmyndigheten) och kan överklagas. I praktiken avgjorde formalia, McDonald’s hade uppenbarligen slarvat med att ange tid och plats för bevisningen samt verklig försäljning. Registreringen gäller dessutom fullt ut till dess ett sk lagakraft vunnet beslut finns, och eftersom McDonald’s garanterat överklagar så dröjer det.

Även om man inte kan lägga fram ny bevisning hur som helst vid ett överklagande, så är det svårt att se att hävningsbeslutet står sig efter att McDonald’s har överklagat till Överklagandenämnden och fixat till bevisningen. Att McDonald’s kan bevisa att de har använt – inte ens inarbetat utan bara använt (”i verkligt bruk” på juridiska) – BIG MAC för hamburgare är uppenbart. McDonald’s kommer alltså med allra största säkerhet inte tappa sin registrering för hamburgare,

Not: Däremot kan registreringen säkerligen hävas för restauranger eftersom McDonald’s lär få svårare att bevisa att BIG MAC har använts som varumärke för restaurangtjänster.

Not: Två grundläggande detaljer om varumärken:
En varumärkesregistrering ger inte någon som helst rätt att använda någonting.
En varumärkesregistrering är endast en ensamrätt som gör det möjligt att hindra andra.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share