Nu har du din chans att påverka patentsystemet!


Christer Löfgren 2019-02-07


EPO – Nu har du fem veckor på dig att komma med synpunkter på EPO och deras verksamhet. Det gäller alla: företag, organisationer, universitet/högskolor och privatpersoner.

Europeiska patentverket (EPO) som håller i ep-patentet, och så småningom ”EU-patentet” jobbar med sin EPO Strategic Plan 2023. Som ett led i det arbetet vill man få in kloka synpunkter från alla. Tanken är att denna plan skall klubbas i juni i år.

Man kan förstås ha synpunkter på allt, men för att underlätta för dem som vill och för att EPO ser vissa kärnfrågor så har man en pdf man vill att du skall använda.

Tre huvudtema finns, förutom en del för vad som helst.
1)      Utvecklingen av patentsystemet och framtida utmaningar.
2)      Att leverera högkvalitativa produkter och tjänster
3)      Socialt ansvarstagande och transparens.

Två exempel på delfrågor under del 1:
- What are in your view the main current and future challenges of the patent system that the EPO should be ready to face? What should be its key priorities in the coming years?
- How do you see the impact of the fourth industrial revolution technologies (e.g. Artificial Intelligence, Blockchain, etc.) on the functioning of the patent system?

Här hittar du info från EPO.

Här är pdf:n, där du även hittar mailadressen.

Det är bara att sätta fart! Sista dag är 15 mars.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share