Uppfinnaren ångrade sig, men det var försent


Christer Löfgren 2019-02-15


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMÖD – Uppfinnaren lyckades inte uppfylla de krav som ställs på en patentansökan och han återkallade den, vilket Patent- och registreringsverket (PRV) beslöt om. Han ångrade sig och ville återuppta handläggningen, nu har ångrandet fått nej i både PMD och PMÖD. Ett ja skulle nämligen kunna drabba honom negativt.

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att Patent- och registreringsverket (PRV) skall ta upp och kunna bedöma en patentansökan. PRV ger dock alla chansen att uppfylla kraven om man inte har lyckats med det från början.

I det här lyckades inte uppfinnaren och PRV skrev av ansökan.

Uppfinnaren ville ha ett till försök och PRV återupptog ansökan. Något som är möjligt mot en avgift för uppfinnaren.

Uppfinnaren gav dock upp och återtog ansökan, vilket ledde till att PRV tog beslut om att skriva av ansökan.

Uppfinnaren ångrade sig och överklagade PRV:s andra avskrivningsbeslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Där blev beskedet att PRV:s beslut var korrekt på alla sätt, den regel som tillämpas vid återupptagande gäller inte vid återkallade ansökningar, och PMD sa nej till överklagandet.

Uppfinnaren gav sig inte och överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

PMÖD tittade närmare på om det fanns någon öppning i förvaltningslagen för uppfinnaren. Något förenklat blev det nej till att ändra PRV:s avskrivningsbeslut därför att det kunde slå tillbaka negativt på uppfinnaren själv.

Beslutet kan inte överklagas.

Lärdom: Återkalla inte en patentansökan om du inte är helt säker.   Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share