Udda när Alfa Laval vinner över 3Nine


Christer Löfgren 2019-02-20

Skiss ur Alfa Lavals patent till vänster, ur 3Nines ogiltigförklarade patent till höger.
Skiss ur Alfa Lavals patent till vänster, ur 3Nines ogiltigförklarade patent till höger.

PMD – Det är alltid intressant med udda ärenden. I det här fallet hade Alfa Laval invänt mot ett av 3Nines patent. Patent- och registreringsverket (PRV) upprätthöll patentet, men efter överklagande ogiltigförklarades patentet av Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Ett ordinärt fall…men det var det inte.

Svenska 3Nines patent för partikelseparering i gasflöden ifrågasattes av Alfa Laval som ville få det ogiltigförklarat pga bristande nyhet.

Uppenbarligen anade 3Nine oråd och kom in med alternativa omformuleringar av patentkraven. De ändrade kraven ifrågasattes också av Alfa Laval.

Patent- och registreringsverket (PRV) tog aldrig upp de ändrade kraven, utan nöjde sig med att slå fast att 3Nines patent inte brast i nyhet utan det upprätthölls ograverat.

Alfa Laval överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och förutom att fortsätta peka på ifrågasättandena de förde fram i PRV hävdade de att PRV hade gjort helt fel. 3Nine hade nämligen inte yrkat på att patentet skulle upprätthållas ograverat, utan endast i ändrat skick. PRV hade alltså tagit ett beslut som ingen yrkade på.

PMD höll med Alfa Laval, PRV hade begått ett fel som gjorde att deras beslut skulle undanröjas.

Men PMD skickade inte tillbaka ärendet utan tog beslut i sak. Det visade sig att flera av de alternativa formuleringarna som 3Nine yrkade på inte hade stöd i grundhandlingarna, några brast i nyhet. Med detta ogiltigförklarades 3Nines patent.

Beslutet kan överklagas.

Läs beslutet i kommande nummer av PatentEye.



Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share