Även tre kronor på rad


Christer Löfgren 2019-02-21

De tre kronorna gör loggan oregistrerbar.
De tre kronorna gör loggan oregistrerbar.

PMD – Svenska Ishockeyförbundet tillhör en högst begränsad skara som har tillstånd att använda det lilla riksvapnet tre kronor kommersiellt. Har man inte det så får man nej i Patent- och registreringsverket när man har med tre kronor eller andra delar av stora riksvapnet i sitt varumärke. Nu testar Stockholms Elbolag gränserna, de hävdar att deras tre kronor på rad inte är tillräckligt likt riksvapnet, men fick nej både i Patent- och registreringsverket (PRV) och i Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Stockholms Elbolag i Löddeköpinge, jo det heter så och ligger där, ansökte om registrering av en logga med texten SKÅNES ELBOLAG. Haken var att loggan också pryds av tre gula öppna kronor.

Patent- och registreringsverket (PRV) pekade på att de inte an säga ja till registrering när det lilla riksvapnet ingår, om i det här fallet elbolaget har skaffat ett särskilt tillstånd.

Det lilla riksvapnet beskrivs i lagen som:
”tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona”

Elbolaget överklagade och för ett mer avancerat resonemang kring vilket skydd de statliga symbolerna har. De pekar även på hur det lilla riksvapnet ser ut i WIPO:s databas över de statliga symbolerna, och konstaterar att det inte finns någon likhet.


I WIPO:s databas.
I WIPO:s databas.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) resonerade också utförligare kring de regler som gäller, däribland att hur vapnet ser ut i WIPO:s databas inte spelar någon roll. PMD sa bl.a.:
”Skyddet omfattar såväl exakta kopior som heraldiska efterbildningar och det är tillräckligt att en beståndsdel av det sökta varumärket återger ett sådant emblem eller utgör en heraldisk efterbildning för att registrering av varumärket ska avslås. Begreppet heraldisk efterbildning får enligt domstolen anses motsvara ”lätt kan förväxlas” i varumärkeslagen.”

I sak kom PMD fram till att:
”Enligt domstolens mening framstår likheterna som så stora att allmänheten bör uppfatta varumärket som en heraldisk efterbildning av lilla riksvapnet.”

Det blev alltså nej till registrering av loggan.

Beslutet kan överklagas.

Läs hela beslutet i kommande nummer av BrandNews.

Not: Motsvarande beslut har tagits för de här fyra loggorna:




Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share