PROGNOSIS och handelsbolaget


Christer Löfgren 2019-02-25


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMÖD – Ett retligt hinder när man vill registrera varumärken är handelsbolag, alltså bolag som registreras och bara är skyddade för län och inte hela landet på en gång som aktiebolag. HB Prognosis, registrerat för Stockholms län, satte delvis stopp för ProVistas varumärkesansökan för PROGNOSIS.

En svensk varumärkesregistrering gäller i hela landet, något alternativ finns inte. Detta betyder också att även hinder som bara är skyddade i en del av landet kan ställa till det för en varumärkesansökan.

ProVista drabbades av detta retliga hinder i form av HB Prognosis, registrerat för Stockholms län för utbildningsverksamhet.

ProVista försökte övertala alla tre instanser att de inte tänkte använda varumärket i Stockholms län, så handelsbolaget var inget problem.

Ett försök som förstås inte lyckades. De försökte sig även på ett resonemang kring begränsningsregeln i lagen om företagsnamn (tidigare firmalagen), när ärendet kom upp i domstol.

Det bet till viss del i Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

I sista instans förklarade Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) att begränsningsregeln är irrelevant vid bedömning av en varumärkesansökan.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.

Not 1: PROGNOSIS-märket är dock registrerat för diverse andra tjänster och medicinsktekniska produkter, inom de områdena fanns ingen förväxlingsrisk.

Not 2: Det går att ha ett lokalt skydd för ett varumärke, men då handlar det endast om ett lokalt inarbetningsskydd. Typexempel är lokala tjänstevarumärken.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share