FÖRETAGARNA satte stopp för WEBBFÖRETAGARNA


Christer Löfgren 2019-02-27

Men det var endast orden/ordmärkena, inte loggorna, som jämfördes av PRV.
Men det var endast orden/ordmärkena, inte loggorna, som jämfördes av PRV.

PRV – Varumärket WEBBFÖRETAGARNA registrerades av Patent- och registreringsverket (PRV). Då reagerade Företagarna och ville få registreringen hävd, och man fick delvis rätt.


När Företagarna Patent- och registreringsverket (PRV) pekade de på en ”mer än hundraårig bakgrund” och att organisationen idag företräder mer än 70.000 företagare – små och medelstora företag – och 250 föreningar i landet. Namnet företagarna har man använt sedan 1991 och registrerade det som varumärke för bara ett par år sedan.

Företagarna hävdade både förväxlingsrisk och att de har ett vidgat skydd mot snyltning och skada när de ville får varumärket WEBBFÖRETAGARNA hävd. Varumärket registerdes för en mängd tjänster.

Ägaren av WEBBFÖRETAGARNA, One Statement i Nyköping, menade att FÖRETAGARNA har så begränsad särskiljningsförmåga att det endast kan var skyddat mot identiska märken. Skillnaden som WEBB skapar är mer än tillräckligt för att det inte skall finnas förväxlingsrisk eller snyltning/skada.

PRV höll delvis med Företagarna, de hade visserligen inte bevisat ett vidgat skydd men att FÖRETAGARNA ha sk förstärkt känneteckenskraft. WEBBFÖRETAGARNA var förväxlingsbart med FÖRETAGARNA, men bara för de tjänster som var lika/identiska.

WEBBFÖRETAGARNA hävdes därför delvis, men lever vidare där tjänster är olika.

Not: Webbföretagarna valde att byta kännetecken och drivs nu under namnet Hillman Academy.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share