Ta interimistiska förbud på allvar


Christer Löfgren 2019-03-01


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMD – Ett antal gånger har BrandNews lyft fram vikten av att ta interimistiska förbud på allvar. Nu har det blivit dags igen. Den här gången är det en 20-årig stockholmare som har dragit på sig en vitesskuld till staten på 1,5 miljoner kronor, och drygt 165.000 kronor till Mysafety Försäkringar. Han struntade i/försökte kringgå ett interimistiskt förbud att använda ”Mysafe” och diverse påståenden. Man kan undra om det var värt det?

En 20-årig stockholmare sålde diverse säkerhetstjänster som ID-bevakning m.m. på webbplatsen mysafe.nu, i praktiken samma eller liknande de tjänster som Mysafety säljer. Han svängde sig också med påståenden om verksamheten som han inte hade täckning för.

Mysafety stämde för både varumärkes- och företagsnamnsintrång och för övertramp av marknadsföringslagen vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Det blev tre interimistiska förbud hösten 2017, och en dom i slutet av 2018 med i stort sett samma förbud.

Efter de interimistiska förbuden försökte 20-åringen kringgå respektive struntade i de och fortsatte verksamheten på webbplatsen mysafesv.se och på Facebook.

Detta kommer nu kosta honom. Mysafety stämde återigen, denna gång för utdömande av vitena pga övertrampen av de intermistiska förbuden.

På en punkt var det tveksamt om det var övertramp, men det behövde PMD inte titta närmare på eftersom 20-åringen ändå fälldes för övertramp av alla tre interimistiska förbud, och eftersom varje övertramp kostade 500.000 kronor så dömdes 20-åringen att till staten betala 1,5 miljoner kronor i vite.

Läs mer i kommande BrandNews om fallet, det tveksamma övertrampet samt hur PMD resonerade kring att eventuellt jämka vitena.

Några av flera andra exempel:
Hund och kattmat från 2010
LAMINO-kopia från 2012
Snus på MyNewsdesk 2017



Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share