NY PRAXIS – svartvit registrering omfattar inte längre alla färger


Christer Löfgren 2019-03-01


PMÖD – NY PRAXIS genom g-beslutet från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Vi har här i landet stått stenhårt fast vid vår gamla praxis, att ett varumärke registrerat i svart/vitt omfattar alla färger, och registreringar i färg anses begränsade till den aktuella färgen. Nu har emellertid PMÖD slagit fast att EU-praxis måste gälla även i färgfrågan här i landet.

Vi hoppade t.o.m. över EU-samarbetet (ett av CP-programmen) som gällde svart/vitt-färg av detta skäl eftersom vi var så envisa med att vår gamla praxis att registreringar av svart/vita-märken omfattar alla färger skall fortsätta att gälla.

En grund till att vi ansåg att svart-vita-registreringar skulle omfatta alla färger var att publicering av nya registreringar skedde i svartvitt tryck på papper, för de yngre läsarna – alltså före internet och på den tiden färgtryck kostade en hel del och ännu längre tillbaka när man i stort sett bara tryckte i svart/vitt.

I det här aktuella fallet hade Context ansökte om varumärkesregistrering av sin g-logga i grått (svart/vitt). Både Patent- och registreringsverket (PRV) och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kom fram till att det märket var förväxlingsbart med en äldre registrerad röd g-logga. Läs mer här.

Båda registreringarna omfattade datorprogram och diverse datorrelaterade tjänster.

Under handläggningen växte frågan om färger eftersom Context ville begränsa sin ansökan till att gälla g-loggan i grönt och vitt. De menade att eftersom deras svart/vit-märke omfattade alla färger så var det en tillåten begränsning.

Efter att Context överklagade till PMÖD yttrade sig PRV och sa att ok, det är äntligen dags att stryka vår gamla svart/vitt – färg-praxis. Men PRV hävdade också att det inte spelade någon roll i detta fall, förväxlingsrisk råder ändå.

PMÖD slog fast att vår gamla praxis är historia.

PMÖD höll sedan inte med PRV och PMD om förväxlingsrisken. Skillnaderna på Context grå g-logga och den tidigare röda g-loggan är tillräckligt stora för att det inte skall finnas någon förväxlingsrisk trots att de gäller samma/liknande varor och tjänster.

Läs mer om PMÖD:s resonemang i kommande BrandNews.

Not 1: Patent- och marknadsdomstolen (PMD) sa i sitt beslut i detta g-ärende att det var tveksamt om vår svenska praxis kring färgmärken egentligen gäller, men tog inget beslut i den frågan.

PMD tog dock tydlig ställning emot den gamla svenska praxisen i sitt beslut om ordenskorsen, läs en kommentar i ledaren i BrandNews 6/18.

Not 2: BrandNews noterar att en högst relevant fråga inte alls var uppe i PMÖD, nämligen frågan om retroaktivitet. Hur skall alla befintliga registreringar som gjorts under premissen att de gäller alla färger behandlas?Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share