Det finns en likhet mellan bildäck och elektronisk navigering


Christer Löfgren 2019-03-07


PMD – Att företagsnamnet SwedTrack AB är mycket likt varumärket SWETRACK är svårt att argumentera emot. Däremot torde alla inte vara lika ense om att det finns en likhet mellan en däckfirmas verksamhet och elektroniska produkter för bl.a. navigering och spårning av fordon. Det ansåg dock Patent- och marknadsdomstolen (PMD) när de hävde däckfirmans företagsnamnsregistrering pga förväxlingsrisk.

Ibland dyker de upp, fallen som är lite annorlunda. Denna gång handlade det som är annorlunda om hur man skall bedöma likhet mellan en däckfirmas verksamhet och elektroniska produkter för bl.a. navigering och spårning av fordon.

Det var SweTrack Electronics i Nacka som stämde SwedTrack i Boden för att få den sistnämnda företagsnamnsregistreringen hävd. Electronics hänvisade såväl till sin egen företagsnamnsregistrering som till två registrerade varumärken för SWETRACK. Alla deras rättigheter kopplade till elektroniska produkter.

Likheten mellan varumärken och SwedTrack är uppenbar så i praktiken blev frågan om hur lika däckfirmans verksamhet var med elektronikprodukter helt avgörande.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) höll med Electronics som argumenterade för att båda riktade sig mot fordonsägare och därför var tjänsterna och varorna lika.

PMD sa bl.a. att det gäller tillbehör och tjänster relaterade till fordon, alltså fordonsbranschen och marknadsförs i samma kanaler. ”De aktuella varorna och tjänsterna kan i viss mån anses komplettera varandra”, hävdade PMD, även om de inte förklarade hur.

Det finns alltså en bransch/produktlikhet enligt PMD som räckte för att summan skulle bli att det fanns förväxlingsrisk. PMD hävde därför registreringen av företagsnamnet SwedTrack.

Domen kan överklagas.

BrandNews konstaterar att med PMD:s resonemang finns det alltså en likhet mellan i princip alla varor och tjänster som riktar sig mot fordon och därmed fordonsägare. Blev det riktigt rätt den här gången?

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.

Not: Kan man vänja sig vid de långa ord som den nya lagen om företagsnamn förde med sig? Företagsnamnsregistrering, företagsnamnsintrång, osv…istället för firmaregistrering och firmaintrång, m.m...Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share