Ett i tiden obegränsat patentlicensavtal kan inte sägas upp utan skäl


Christer Löfgren 2019-03-07

De här innebär inte patentintrång.
De här innebär inte patentintrång.

PMD – Installationsföretaget NGL Vatten & Energiteknik stämdes av Lundberg & Son för patentintrång. Lundberg hävdade att NGL sålde otillåtet tillverkade sparstrålsamlare. De innebar intrång i Lundbergs patent. De är inte alls otillåtet tillverkade, sa NGL och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) höll med.

Att syskonen Lundberg inte är överens är uppenbar - systern som driver faderns livsverk Lundberg & Son vidare har stämt en kund till broderns företag Elless Water Saving System för patentintrång. Kunden är installationsföretaget NGL Vatten & Energiteknik.

Syskonens far uppfann en lösning med en ledbar luftblandningsdon, en sparstrålsamlare för kranar. Patentet gäller fram till i oktober i år.

Klart är att fadern under 2005 medgav att Elless skulle tillverka och sälja de patenterade sparstrålsamlarna.

Frågan i målet i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) är vad det medgivandet kan anses vara för något och om det verkligen sades upp av fadern innan han avled, vilket Lundberg & Son hävdar.

PMD kom fram till att Elless har ett i tiden obegränsat patentlicensavtal och det har inte sagts upp, varför deras tillverkning inte innebär patentintrång och då kan inte heller NGL begå patentintrång.

Domen kan överklagas.

Läs mer om hur parterna och PMD resonerade i kommande nummer av PatentEye.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share