Det gamla stereo-märket AIWA hävs


Christer Löfgren 2019-03-08

En hävd svensk registrering.
En hävd svensk registrering.

PMD – På 1980-90-talen kunde man se AIWA-loggan på alla typer av ljudmaskiner, stereo, förstärkare, bärbara enheter av skilda slag osv. Men om du som var med då tänker tillbaka så var det nog ett tag sedan du senast såg ett AIWA-märke i butiker eller nu i webbhandeln, om det inte är begagnat. Varumärkesregistreringen för AIWA-loggan har nu hävts i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) efter att amerikanska Aiwa stämde och japanska Aiwa inte hade uppfyllt användningskravet.

År 1991 ansökte japanska Aiwa om svensk varumärkesregistrering av AIWA-loggan som svenskt varumärke, vilket man fick 1994. År 2008 slutade dåvarande ägaren av AIWA-märket, Sony, att producera produkter under märket, en produktion som pågått sedan 1950-talet.

2011 drogs det igång ett helt annat, ett amerikanskt, Aiwa och det med produktion av elektronikprodukter med musikinriktning.

År 2018 vände sig amerikanska Aiwa först till Patent- och registreringsverket (PRV) och sedan när japanska Aiwa tog strid till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) med yrkande om hävning av den gamla svenska registreringen av AIWA-loggan. Loggan hade inte använts under den föregående femårsperioden, 2013-2018 hävdade amerikanska AIWA.

Det var då upp till de sedan 2017 nya japanska ägarna av AIWA-varumärket, som de då köpte av Sony, att bevisa att loggan hade varit i verkligt bruk.

PMD kom fram till att japanska Aiwa inte lyckades med detta, och registreringen hävdes pga icke användning.

Domen kan överklagas.

Läs mycket mer om hur japanska Aiwa försökte bevisa verkligt bruk, för de försökte verkligen det, och hur PMD såg på bevisningen i kommande nummer av BrandNews.

Not: Här kan du läsa om hur amerikanska Aiwa ser på märkessituationen.


Från amerikanska Aiwas webb.
Från amerikanska Aiwas webb.

Bookmark and Share