Swemac vs SWEMAC utan bevisning


Christer Löfgren 2019-03-11


TRIB – I en svensk kamp i Tribunalen om SWEMAC blev det seger för SWEMAC mot Swemac. Swemac hade nämligen ingen bevisning och de hade inte utnyttjat möjligheten att förbereda här hemma först.

Swemac Innovation ansökte om EU-varumärkesregistrering av SWEMAC för medicintekniska produkter och forskningstjänster inom samma område. EUIPO registrerade märket.

Några år senare invände Swemac Medical Appliances mot registreringen med stöd av sin företagsnamnsregistrering för att få EU-varumärket SWEMAC ogiltigförklarat.

EUIPO:s invändningsavdelning sa nej till invändningen, Medical hade inte gett in bevisning om användning av företagsnamnet ”i mer än lokal omfattning”.

Medical överklagade och tog med bevisningen som saknades.

Då ogiltigförklarades SWEMAC-registreringen av Överklagandenämnden.

Det var då Innovations tur att överklaga till Tribunalen. Utöver argumenten vid EUIPO anförde Innovation även att man hade den äldsta rättigheten pga en ännu äldre företagsnamnsregistrering med Swemac, så Medicals företagsnamnsregistrering är inte äldst. Innovations kom även med en del ny bevisning.

Tribunalen sa förstås nej till ny bevisning, men ja till komplettering kring svensk praxis. Även om den marknadsrättsliga domen från Marknadsdomstolen inte fyllde någon funktion i detta mål.

Tribunalen avfärdade olika argument från Innovation eftersom ingen bevisning fanns. Noterbart är att Innovation hade den äldsta företagsnamnsregistreringen spelade ingen roll.

Medicals EU-registrering för SWEMAC lever vidare.

Domen kan överklagas.

Läs mer om resonemangen kring bl.a. samexistens – de två företagen kände väl till varandra –och varför den äldsta registreringen inte spelade någon roll i kommande nummer av BrandNews.Bookmark and Share