Kände kocken Jureskogs logga stod pall tack vare bl.a. en ostkant


Christer Löfgren 2019-03-11


PRV – Då har vi fått ett till av de sällsynta exemplen där ordfria varumärken/loggor, alltså figurer, jämförs och förväxlingsrisken bedöms, i det här fallet också med intressanta alternativresonemang. Kocken Johan Jureskog är känd inte minst för sina hamburgare, och hans företag lät registrera en logga bestående av en hamburgare med en nedvikt ostkant som svenskt varumärke. Det gillades inte av Schweiz-österrikiska kedjan Burgerista som invände för att få registreringen hävd. Jureskogs vann.

Burgerista tog stöd i sin EU-varumärkesregistrering med en svart-röd hamburger-logga när man ville få Jureskogs svenska registrering av en hamburger-logga i grått och vitt.


Burgerista pekar på de tre horisontella lagren och menar att de två loggorna är förväxlingsbara, skillnaderna minns man inte ”För helhetsintrycket har den geometriska skillnaden ingen betydelse”. Burgerista pekar på svensk praxis om att svartvita märken har skydd för alla färgkombinationer (not, senare har vi ju fått besked att denna praxis inte längre gäller) och att det omvänt borde vara så att man skall bedöma likheten med Jureskogs när den är i svart/rött.

Jureskogs hävdar att deras logga bara är en bearbetning – en tillagd ostkant – av den kända ”hamburger button”-figuren, en figur som ingår i det allmänna formförrådet. Jureskogs ser också den grafiska skillnaderna i övrigt som stora, samtidigt som de menar att det som gör Burgeristas figur registrerbar är färgerna, i övrigt är den beskrivande.

Patent och registreringsverket (PRV) kom fram till att de två figurerna har ”både påtagliga likheter och märkbara skillnader”.

Därefter blev PRV:s resonemang intressant alternativt kring hur omsättningskretsen uppfattar märkena. Slutsatsen i båda alternativen blev att de inte var förväxlingsbara, om än av olika skäl. Därför lever Jureskogs registrering vidare.

Beslutet kan överklagas.

Läs mer om PRV:s ovanliga resonemang om hur omsättningskretsen kan uppfatta figurerna.

Not: Burgerista ansökte om sin EU-varumärkesregistrering blott två månader före Jureskogs ansökan.

Not: Även om Burgerista hade vunnit hade Jureskogs registrering endast hävts delvis, den gäller avsevärt mer än restaurangtjänster, bl.a. kläder och mobilappar.

När figurloggorna används i de bådas ordloggor.
När figurloggorna används i de bådas ordloggor.

Bookmark and Share