Om Brexit-effekter på PRV


Christer Löfgren 2019-03-12

Larsson, Ahlgren, Wolfe och Wessman.
Larsson, Ahlgren, Wolfe och Wessman.

Analysera vad du har idag, detta var en genomgående slutsats när Patent- och registreringsverket (PRV) idag bjöd in till frukostseminarium om Brexit-effekterna.

Det närmar sig, dagen då Storbritannen lämnar EU, vid midnatt mellan den 29:e och 30:e mars är det dags. Osäkerheten är som alla vet stor, och lika stort var intresset för Patent- och registreringsverkets (PRV) entimmesseminarium om Brexit-effekterna.

Malin Larsson på Justitiedepartementet uppmana alla att analysera vilka immateriella rättigheter man har i Storbritannien idag. Hon påpekade också att beskeden från Storbritannien när det gäller det enhetlig patentet (”EU-patentet”) är att de vill var med i det samarbetet.

Magnus Ahlgren (PRV) gick igenom de enskilda rättigheterna och konstaterade bl.a. att EU-registreringar kommer att fortsätta gälla som nationella registreringar i Storbritannien, men betonade att ansökning kommer att kräva ageranden av sökanden för att omfatta även Storbritannien. Ahlgren tog även upp en del oklarheter som finns.

Richard Wessman, Vinge, pratade om avtal och konstaterade att det mängder med avtal där ”EU” är en geografisk avgränsning, vad gäller för Storbritannien när de inte längre är en del av EU? Hur kommer förbud för något i EU att gälla? Wessman gav några förslag på svar och tipsade om att klargöra avtal redan nu, samt att dubblera skyddet genom nationellt skydd i Storbritannien. Han kom även in på Brexit-effekterna när de gäller t.ex. konsumtion och användningstvång.

Anna-Lena Wolfe, Tetra Pak, konstaterade att Tetra Pak har bra kontroll på sina rättigheter och avtal inför Brexit. Hon hade flera uppmaningar vad gäller ansökningar, förnyelser och andra tips, men också varningar, samt konstaterade att det är svårt att förutse vad som händer när det gäller invändningar.

En längre rapport från seminariet med alla talare kommer i BrandNews och PatentEye.

 Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share