STATIONSTORNET inte förväxlingsbart med STATIONSSTADEN


Christer Löfgren 2019-03-13

Reklam från Midroc med deras STATIONSSTADEN-varumärke.
Reklam från Midroc med deras STATIONSSTADEN-varumärke.

PRV – Det byggs mycket på många håll i landet, och när lägenheter och lokaler i projekten skall säljas behövs fastighetsbolagen bra namn/varumärken. Men inte sällan blir det någon form av geografisk koppling som gör ensamrätten begränsad. Ett exempel kom i Patent- och registreringsverket (PRV) när Midroc utan framgång försökte sätta stopp för Jernhusens registrering av varumärket STATIONSTORNET, det var nämligen inte förväxlingsbart med Midrocs registrerade STATIONSSTADEN.

Midroc ansökte våren 2016 om, och fick, registrering av varumärket STATIONSSTADEN för bl.a. diverse tjänster kring fastigheter.

I slutet av 2017 ansökte Jernhusen om registrering för STATIONSTORNET för samma tjänster som Midrocs registrering omfattar.

Midroc invände mot registreringen av STATIONSTORNET och hävdade att det var förväxlingsbart med deras äldre märke STATIONSSTADEN.

Patent- och registreringsverket (PRV) konstaterade att de två registreringarna gäller identiska eller liknande tjänster, vilket innebär att det krävs mindre märkeslikhet för förväxlingsrisk.

När det gällde märkeslikheten noterade PRV att en majoritet av landets tätorter har en station. Därför får STATIONS-delen i de två varumärkena bara en beskrivande funktion - var tjänsterna finns i den aktuella orten - och inte något som skapar ett kommersiellt samband. När då delarna STADEN och TORNET skiljer sig åt såpass finns ingen förväxlingsrisk mellan de två varumärkena i helhetsbedömningen.

Beslutet kan överklagas.  Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share