En disclamer kan man strunta i


Christer Löfgren 2019-03-13

En registrering med disclaimer.
En registrering med disclaimer.

EUD – Vi har två svenska varumärkesfall i EU-domstolen. En dom om Svenskt Tenns MANHATTAN-mönster skall enligt uppgift komma senare i denna vecka. I ett fall som vi får vänta ett tag till innan dom faller gällde frågan om vilken effekt en disclaimer har vid en förväxlingsbedömning, i fallet är frågan om en gammal registrering av ROSLAGSPUNCH hindrar en ny ansökan för ROSLAGSÖL.

Vi har två svenska varumärkesfall i EU-domstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har skickat dit. I det mål som hunnit kortast, frågan om verkan av en disclaimer i en varumärkesregistrering, kom Generaladvokatens förslag till avgörande i förra veckan.

Förslaget är långtgående, att man helt enkelt skall bortse från disclaimern vid en förväxlingsbedömning.

EU-domstolen är inte på något sätt bunden av förslaget.

Det är flera aspekter som aktualiseras som vi återkommer till i kommande nummer av BrandNews.  

Not: En disclaimer används för att en märkesinnehavare skall kunna avsäga sig rätt till en viss del av ett varumärke – t.ex. ett beskrivande ord – för att märket som helhet skall kunna registreras, istället för att PRV säger nej till registrering. Förr var det en mer flitigt utnyttjad möjlighet så det finns mängder av registreringar med disclaimer.

I det andra fallet vid EU-domstolen, om huruvida Svenskt Tenns MANHATTAN-mönster är registrerbart som varumärke, finns ett intrångsmål i botten.

Läs lite mer om båda fallen här. och utförligt i BrandNews 1/18.

Mer om tvisten bakom om MANHATTAN finns i BrandNews 5/16.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share