Klara besked – MANHATTAN-mönstret kan registreras som varumärke


Christer Löfgren 2019-03-14

Svenskt Tenns även fortsättningsvis registrerade varumärke.
Svenskt Tenns även fortsättningsvis registrerade varumärke.

EUD – Svenskt Tenn kan andas ut, deras EU-varumärkesregistrering av MANHATTAN-mönstret kommer att leva vidare; det gav EU-domstolen idag klart besked om. En dom som kan påverka omprövningen av VIRRVARR-mönstret.

En av de luriga fällorna i varumärkesrätten är att formgivning som är för bra inte kan få varumärkesrättsligt skydd. Om varumärket ”endast består av en form som ger varan ett betydande värde”, så är varumärket helt omöjligt att registrera. Bang Olufsen tillhör de som har fått veta detta när de inte fick varumärkesregistrera utformningen av sin spetsiga BEOLAB-högtalare.

Om formgivningen återges som ett tvådimensionellt eller tredimensionellt varumärke spelar ingen roll.

Det här är ett hinder som har funnits länge men i princip aldrig tillämpades förr, sedan några år tillbaka dyker det upp allt oftare.

Ett av de försvar som Textilis tog till när de blev stämda av Svenskt Tenn för både upphovsrätt-och varumärkesintrång med kopior på bl.a. MANHATTAN-mönstret var att hävda att Svenskt Tenns varumärkesregistrering av MANHATTAN-mönstret skulle hävas eftersom varumärket ”endast består av en form som ger varan ett betydande värde”.

Stockholms tingsrätt (före PMD-tiden) kom fram till att undantaget från skydd vid betydande värde inte var tillämpbart.

Textilis överklagade domen och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) var inte alls lika säker utan valde att fråga EU-domstolen om guidning.

EUD-domstolen var sparsam i sin motivering men mycket tydlig i sitt svar:
”ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse.”

Därmed faller alltså tvådimensionella dekorativa mönster utanför undantaget från skydd oavsett hur det används i praktiken (i detta fall som t.ex. möbeltyg).

Nu får PMÖD tillbaka målet för slutligt avgörande av denna i detta fall lättillämpade dom från EU-domstolen.

Läs mer om varför undantaget för formgivning finns, och bl.a. Textilis argument samt EU-domstolens resonemang i övrigt som i fråga om retroaktiv verkan i kommande nummer av BrandNews.

Läs om när VIRRVARR-mönstret nekades registrering pga betydande värde, ett beslut som inte är i överensstämmelse med den här nya MANHATTAN-domen.

Här hittar du en ledare på detta tema.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share