TIC TAC-burkens slutliga vinst


Christer Löfgren 2019-03-15

Ferreros varumärkesregistering och BMB:s fd designregistrering.
Ferreros varumärkesregistering och BMB:s fd designregistrering.

EUD – Sedan 2011 har Ferrero kämpat för att få polska BMB:s EU-designregistrering för en godisburk hävd. Nu har Ferrero med stöd av en äldre varumärkesregistrering omfattande bl.a. Frankrike vunnit i alla fyra instanser, BMB:s designregistrering är historia.

Formgivningen av den välkända TIC TAC-burken registrerades som varumärke utan etikett eller text. Det är inte en 3D-registrering, utan ett figurmärke. Ett smart drag har det visat sig. Registreringen blev ett utmärkt redskap för få en designregistrering hävd. Detta trots att designregistreringen inte bara hade burkens grundform, utan även färger, ordmärket MIK MAKI och färgglatt godisinnehåll.

Invändningsavdelningen vid registreringsmyndigheten EUIPO (då OHIM) ansåg att designregistreringen skapade förväxlingsrisk med Ferreros registrerade burk, och hävde designregistreringen.

BMB överklagade, men beskedet blev det samma i Överklagandenämnden.

BMB överklagade igen, men beskedet blev det samma i Tribunalen.

BMB överklagade än en gång, men beskedet från EU-domstolen var att Tribunalen inte hade gjort något fel på tre punkter och den fjärde avvisades eftersom det var en fråga EU-domstolen inte tar upp.

Läs mer om hur man såg på effekten av varumärket och det färgglada godiset samt kolliderande fransk praxis i kommande nummer av BrandNews.

Not: I registreringsärenden som kommer från Tribunalen tar EU-domstolen bara upp påståenden som handlar om att Tribunalen har begått något direkt fel i bedömningen utifrån regler eller praxis. Domstolen tar inte upp frågor som bara handlar om att den som överklagar vill att EU-domstolen skall göra en ny bedömning av bevisningen.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share