Wellington får ensamrätt till klockan de slog igenom med


Christer Löfgren 2019-03-25

<span class=\
Wellingtons klocka till vänster och Ur & Penns nu förbjudna klocka till höger.

PMÖD – Var går gränsen för verkshöjd när det gäller brukskonst? Vi har nu fått ett till exempel genom Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) bedömning av DANIEL WELLINGTON-klockan med nato-armband. I första instans blev svaret nej, ej verkshöjd. I PMÖD blev svaret ja, verkshöjd.


Vill man ha varumärkesskydd för formgivning av produkter är kraven tämligen högt ställda och tillämpas även så, utformningen skall skilja sig i ”betydande mån” från vad som är gängse i branschen/för produkterna. Det finns lite andra hinder också, som att det inte får vara för säljande i sig.

Vill man ha upphovsrättsligt skydd för produktutformning, vanligtvis kallat brukskonstskydd, ser kravet helt annorlunda ut. Visserligen utgår man även då från vad som redan finns, men sedan bedömer man huruvida formgivaren har varit kreativ och gjort egna val i arbetet så att det blir en ”intellektuell skapelse”, vilket anses ge den originalitet som krävs. Generellt anses också kravet idag vara tämligen lågt ställt.

I det här fallet jagades Ur & Penn av Wellington för en snudd på identisk klocka med olika färger på armbanden.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) ansåg att klockan bara var resultatet av en enkel variation av välkända modeidéer, och sa nej till upphovsrättsligt brukskonstskydd, alltså ensamrätt.

Wellington överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD).

PMÖD pekade på EU-domstolen praxis och att ”en intellektuell skapelse ska anses vara upphovsmannens egen om den avspeglar hans eller hennes personlighet, vilket är fallet när upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val.”

De här kraven ansåg PMÖD att Filip Tysander hade uppfyllt när han formgav den tunna och avskalade klockan. Därmed var klockans utformning skyddad.

Att slå fast att Ur & Penns klocka innebar ett intrång krävde inget längre resonemang. Ur & Penn fälldes alltså för upphovsrättsintrång och deras klockor förbjöds. Ur & Penn drabbades av flera sanktioner, varav inte minst informationsspridningsåläggandet var det första i sitt slag.

Domen kan inte överklagas.

Läs mer om bedömningarna och informationsspridningsåläggandet i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share