Dag Stålhandske ny på Groth & Co


Christer Löfgren 2019-03-29


Dag Stålhandske är patentkonsult och specialiserad på mekanik, elektroteknik, mätteknik och strömningslära. Han har lång erfarenhet av att arbeta som utvecklings- och patentingenjör på Electrolux och har särskilt djup kompetens kring databassökningar och analys av egna och andras patent utifrån nyhetsgranskning, intrångsanalys, konkurrensanalys och tekniktrender.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share