Nya numret av PatentEye, 1/19


Christer Löfgren 2019-04-04


Praxisdagen var som vanligt välfylld och i detta nummer av Patent Eye kan du läsa en rapport med fokus på de två patent- och marknadsdomstolarna samt patentavgöranden.

Vi har även tittat på och jämfört statistik över inkomna mål sedan starten av Patent- och marknadsdomstolen (PMD), och avgörandegraden hos dessa.

Behörighetsreglerna när det gäller patent kan tyckas enkla, de flesta länder har någon eller några domstolar som tar alla mål kring patent, men riktigt så enkelt är det inte. Norska Høyesterett har avgjort en behörighetsfråga som Sigrid Toft Fløystad och Felix Reimers skriver om.

I detta nummer hittar du även bl.a.
Svenska Högsta domstolen har i ett upphovsrättsmål resonerat utförligt kring hur man skall se på ”skälig ersättning” vid intrång, en form av ersättning som döms ut även vid patentintrång.

Hur resonerade PMD när lilla Peanta friades från det patentintrång, bara 10 av 12 särdrag var uppfyllda, som jätten Aarsleff påstod.

Vosta drog igång ett patentintrångsmål mot Combi Parts, men det visade sig vara tämligen komplicerat.

Kan du i ett mål i domstol kräva en auktoriserad översättning av patentet på ”utrikiska”? PMD har givit oss svaret.

Qualcomm vann mot Apple i Kalifornien.

PMD-beslut i patentärenden är en självklarhet och den här gången har vi med hur det gick i patentärendena mellan Steelform Scandinavia och VKR Holding respektive VPC Technology och MedClair.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share