Försöket att få cancerläkemedlet ONTRUZANT förbjudet misslyckades


Christer Löfgren 2019-04-09


PMD – Två biologiska läkemedel med antikroppar mot cancer, HERCEPTIN från Roche och Genentech, och ONTRUZANT från Merck Sharp & Dohme, står nu på varsin sida i Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Det är med Genentechs ep-patentet i ryggen som de och Roche hävdar att Merck Sharp & Dohme begår patentintrång när de säljer ONTRUZANT. Första ronden, frågan PMD skulle säga ja till ett direkt intermistiskt förbud för ONTRUZANT vanns av Merck Sharp & Dohme; PMD sa nämligen nej till det.

Roche och Genentech har tagit fram och säljer cancerläkemedlet HERCEPTIN, ett biologiskt läkemedel med antikroppar. Bakom produkten finns ett ep-patent baserat på en avdelad ansökan som Genentech har fått kämpa för att få igenom efter överprövning vid europeiska EPO. Patentet gäller 25 länder.

Efter att Roche och Genentech i slutet av november stämde Merck Sharp & Dohme (MSD) och yrkade på förbud m.m. genstämde MSD som brukligt för att få ep-patentet ogiltigförklarat.

Ett av yrkandena från Roche och Genentech var ett interimistiskt förbud mot försäljningen av ONTRUZANT (alltså ett direkt och tillfälligt förbud till dess att det finns en dom).

I frågan om det fanns sannolika skäl för intrång kom PMD aldrig in på frågan om det var sannolikt att patentet skulle upprätthållas. Istället föll Roche och Genentech på att de inte lyckades göra det sannolikt att ONTRUZANT verkligen föll in under ep-patentet och innebar intrång. Därmed blev det nej till interimistiskt förbud i PMD:s preliminära bedömning.

Beslutet kan överklagas.

Not: Roche och Genentech ville inte att förbudet skulle var hundraprocentigt. I de fall då behandling med ONTRUZANT hade påbörjats innan förbudet så skulle behandlingarna få fullföljas om läkaren ansåg det väsentligt, mot att MSD skulle betala skälig ersättning.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share