Rockwool gav upp och avregistrerade ep-patentet


Christer Löfgren 2019-04-10

ECOPHON EXTRA BASS innebär inte alls patentintrång.
ECOPHON EXTRA BASS innebär inte alls patentintrång.

PMD – Med ett ep-patent i ryggen gick Rockwool till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i början av 2018 för att få Saint-Gobain Ecophon fällda för patentintrång. Nu har Rockwool avregistrerat patentet och dragit tillbaka stämningen, och PMD har skrivit av målet med ett beslut för Rockwool att betala Saint-Gobains rättegångskostnader.

Rockwool lyckades till en början utmärkt i försöket att stoppa Saint-Gobain Ecophons isoleringsprodukt ECOPHON EXTRA BASS. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) såg det som sannolikt att ep-patentet var giltigt och sannolikt att Saint-Gobain begick patentintrång. PMD beslöt om interimistiskt förbud.

Innan det interimistiska förbudet hade Saint-Gobain genstämt för ogiltigförklaring av ep-patentet. De hävdade att deras produkt HYGIENE ADVANCE A, som fanns på marknaden före Rockwool ansökte om sitt patent, innebar ett nyhetshinder.

Saint-Gobain fick dock inte till bevisningen, utan det var först efter det interimistiska förbudet två månader senare som de lyckades få fram avgörande bevis.

Bevisen gjorde att Rockwool själva började tvivla och de återkallade begäran om interimistiskt förbud, och PMD hävde förbudet som gällde i sex dagar.

Efter månader av förlikningsförhandlingar har Rockwool avregistrerat sitt patent och återkallat intrångsmålet.

Det blev diskussion om rättegångskostnaderna, men Rockwool fick betala Saint-Gobains kostnader enligt PMD:s beslut.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share