PMÖD måste övertalas


Christer Löfgren 2019-04-16


PMÖD – Namnet på ett gammalt skidlopp: RAIDEN, har varit föremål för en kamp om en varumärkesregistrering. SkiproAM, Idre sportklubb, Särna Skidklubb och Stiftelsen Idre Fjäll invände mot en registrering av RADIEN för sport- och idrottsaktiviteter, något som lyckades. När nu privatpersonen som ägde registreringen överklagade Patent- och marknadsdomstolens (PMD) beslut blev det nej till prövningstillstånd.

Att överklaga en dom eller ett beslut i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) är lätt att göra. Men vill man dessutom att domen eller beslutet skall överprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) så krävs det att PMÖD övertygas om att det finns skäl för dem att ta en närmare titt på det hela och ge prövningstillstånd, något som långt ifrån alltid lyckas.

Till den kategori där det inte är lätt att få prövningstillstånd hör ärenden om varumärkesregistreringar, alltså sådana ärenden som har börjat med ett beslut i Patent- och registreringsverket (PRV) och sedan överklagats till PMD.

Det vanligaste skälet för att få prövningstillstånd är sk granskningsdispens. Det innebär att man lyckas få PMÖD att känna att det krävs att de går igenom målet och bevisningen ordentligt för att kunna komma fram till om PMD har tagit rätt beslut.

Annars får man prövningstillstånd om man lyckas få PMÖD att ana att PMD har gjort en felaktig bedömning. Det finns fler skäl för prövningstillstånd, men de är ändå svåra att utnyttja.

I RADIEN-fallet handlade det om ond tro, att privatpersonen hade lämnat in varumärkesansökan med vetskap om de fyras nysatsning på skidloppet och att tanken med registreringen var att hindra användningen av RAIDEN-märket/tvinga fram en licenslösning. De fyra fick rätt och registreringen hävdes av PMD. Läs mer här.

PMD:s beslut står nu fast efter att PMÖD har sagt nej till prövningstillstånd i detta fall.

Not: PMÖD motiverar aldrig sina beslut om prövningstillstånd.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share