EU-domstolen smet undan


Christer Löfgren 2019-04-17


EUD – Intressant! Rektionen när man såg vad fallet gällde blev att nu kommer en intressant dom. När man har läst den, undrar man var det gick fel. EU-domstolen kommer inte ens nära det intressanta, nämligen om användningen av ett testmärke innebar varumärkesanvändning och om något är känt som ett testmärke också innebär att det är känt som ett varumärke.

Det i Tyskland kända förlaget ÖKO-Test ger ut en tidning där man presenterar testresultat av produkter. Affärsmodellen innebär att för att företagen skall få använda ÖKO:s testlogga med resultat på produkter och i marknadsföring får de teckna ett licensavtal.

Företaget Liebe slöt ett licensavtal efter ett test av deras tandkräm 2005, och använde test-loggan med texten ”sehr gut” (mycket bra).

När ÖKO upptäckte att Liebe fortsatte att använda test-loggan med ”sehr gut” under 2014 sa man ifrån. Under 2008 kom en ny test för just tandkrämer och Liebe hade ändrat en hel del på produkten. Därför kunde Liebe inte längre åberopa licensavtalet.


Det påstådda varumärkesintrånget.
Det påstådda varumärkesintrånget.

ÖKO stämde för varumärkesintrång och fick Liebe fällda i första instans.

I andra instans väcktes tvivel bl.a. om det verkligen var varumärkesanvändning, och i så fall för vad, som Liebe hade ägnat sig åt.

Andra instans vände sig till EU-domstolen för guidning.

EU-domstolen slog fast att det inte kunde rör sig om intrång pga identitet eller förväxling.

Frågan blev då det vidgade skyddet mot snyltning blev aktuellt?

Två delfrågor blev då om ett testmärke som är känt som just ett testmärke också kan anses vara känt som ett varumärke och om Liebes användning verkligen var varumärkesanvändning.

Svaren från EU-domstolen blev…obefintliga i dessa två kärnfrågor. EU-domstolen pekade bara på vad reglerna säger, vilket inte direkt var okänt för den tyska domstolen.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share