PMD tänker helt nytt i piratkopiejakten


Christer Löfgren 2019-05-10

En av Lacostes EU-varumäreksregistreringar.
En av Lacostes EU-varumäreksregistreringar.

PMD – Nu kommer piratkopiejakten att hårdna och bli dyrare efter Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom där Lacoste fick nej. Adressaten sa redan från början att han inte beställt kopiorna, och då pekade det på att han hade rätt, och han friades.


I jakten på piratkopior fyller Tullverket en viktig funktion, har man ansökt om ingripande reagerar Tullverket om de stöter på misstänkta kopior. Så skedde också när det dök upp ett paket från Hong Kong till en privatperson i Upplands Väsby. I paketet hittades fem LACOSTE-tröjor.

Lacoste reagerade när Tullverket hörde av sig. Mottagaren enligt paketet hörde av Lacoste och hävdade att tröjorna inte var hans eller beställda av honom.

Efter att Lacoste hade stämt honom vid efter Patent- och marknadsdomstolen (PMD) för varumärkesintrång skrev han under ett tillstånd för förstörelse av tröjorna.

Men målet gick vidare och det slutade överraskande.

PMD ville själva se och jämföra kopiorna med originalen, vilket man inte hade fått. Det räckte inte med att Lacoste pekade på en mängd detaljer. Det var alltså inte bevisat att det var kopior. Men de innebar ändå intrång av annat skäl.

Det revolutionerande i domen var att ett alltid närvarande försvarsargument i dessa fall för första gången fick effekt: ”Jag har inte beställt varorna.”

Eftersom detta var inställningen hos adressaten redan från början och enda skälet till att han skrev under om förstöring var att han kände sig tvingad, så var hans argument trovärdigt.

Det blev då Lacoste som skulle bevisa att han verkligen beställt tröjorna, en bevisning de föga förvånade inte hade.

BrandNews noterar att PMD:s ställningstagande innebär en rättssäkerhetsaspekt som kan låta lockande, men slutsatsen som måste dras av rättighetshavarna om den här domen står sig i nästa instans blir att även i dessa små fall så måste de alltid begära intrångsundersökning och storma in med kronofogden för att säkra bevisning ur beställarens datorer över beställningar. Hårdare tag väntar!

Domen kan överklagas.

Läs mer om domen i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share