Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 21


Christer Löfgren 2019-05-17


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej konkurrensrätt)

I PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen)

-

I PMD (Patent- och marknadsdomstolen)

Måndag 20 maj
09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 18
PMT 9910-17, upphovsrättsintrång m.m.: Interactive Health Group in Stockholm AB vs. Prindit AB  

09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 26
PMT 11071-18, patentintrång: AstraZeneca AB vs. Sandoz A/S

09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 26
PMT 11690-18, ogiltigförklarande av patent: Sandoz A/S vs. AstraZeneca AB

Tisdag 21 maj
09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 18
PMT 9910-17, upphovsrättsintrång m.m.: Interactive Health Group in Stockholm AB vs. Prindit AB

09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 26
PMT 11071-18, patentintrång: AstraZeneca AB vs. Sandoz A/S

09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 26
PMT 11690-18, ogiltigförklarande av patent: Sandoz A/S vs. AstraZeneca AB

Onsdag 22 maj
09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 18
PMT 9910-17, upphovsrättsintrång m.m.: Interactive Health Group in Stockholm AB vs. Prindit AB

Torsdag 23 maj
09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 18
PMT 9910-17, upphovsrättsintrång m.m.: Interactive Health Group in Stockholm AB vs. Prindit AB


Fredag 24 maj
09.00 – 16.30
Huvudförhandling, sal 18
PMT 9910-17, upphovsrättsintrång m.m.: Interactive Health Group in Stockholm AB vs. Prindit AB


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share