IOGT-NTO fällda för telemarketing av MILJONLOTTERIET


Christer Löfgren 2019-05-21


PMD – Det räcker inte att reagera först när Konsumentombudsmannen (KO) agerar, det har nu IOGT-NTO fått klara besked om av Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Därför döms IOGT-NTO att betala 500.000 kronor i marknadsstörningsavgift (böter) och har enorma viten om 3 miljoner kronor hängandes som hot över sig framöver.

Domar om övertramp vid telemarketing verkar aldrig sina. Den senaste i raden gällde IOGT-NTO:s telemarketing av MILJONLOTTERIET som fick mycket skarp kritik av Konsumentombudsmannen (KO).

KO yrkade på förbud mot åtta skilda övertramp varav tre stycken tillhör kategorin grövre och finns med på den sk Svarta listan.

När Patent- och marknadsdomstolen (PMD) tittade närmare på bevisningen så hade KO ”bara” lyckats bevisa grövre övertramp i några få fall av några få säljare som struntade i säljmanus. Det gällde bl.a. att ge intryck av vinstgaranti och att kräva betalning för lotter som inte hade beställts.

Medan mildare övertramp, att inte tillräckligt tydlig informera om dels att de sålde abonnemang, dels att vinster delas ut i varor och i en del fall kontanter.

De två sistnämnda hade skett i väldigt stor omfattning, de fanns nämligen med i säljmanus i 11 respektive 16 månader och varje månad kontaktades 106.000 konsumenter.

På en punkt friades IOGT-NTO eftersom KO inte hade bevisat att säljaren inte respekterade konsumenternas vilja att avsluta samtalen.

Domen blev att IOGT-NTO nu har förbud hängande över sig på sju olika punkter där övertramp kostar 3 miljoner kronor.

Noterbart är att uppdragsgivaren anses ansvarig för det som sägs av telemarketingsäljare, så skulle någon telemarketingsäljare någon gång i framtiden få för sig att hoppa över säljmanus när de säljer MILJONLETTERIET och bryta mot förbuden, så kan IOGT-NTO få betala de tre miljoner kronorna, även om beloppet kan jämkas om IOGT-NTO verkligen försöker och lyckas ha bra koll.

Agerandet ansågs dessutom så allvarligt att IOGT-NTO dömdes att betala 500.000 kronor i marknadsstörningsavgift, vilket är marknadsrättens variant av böter. Det var dock bara en bråkdel av den störningsavgift som KO yrkade på: 10 miljoner kronor.

PMD betonade i domen att det inte räcker att som IOGT-NTO reagera efter att KO har klivit in utan:
”Syftet med marknadsföringslagstiftningen är emellertid att kontrollåtgärder av aktuellt slag ska vidtas i förväg för att säkerställa att marknadsföringslagen inte överträds.”

Domen kan överklagas

Not: KO menade att betydelsen av IOGT-NTO:s övertramp visade sig genom att nytecknandet sjönk från drygt 12.000 per månad i början av 2017 då den kritiserade telemarketingen pågick till runt 1.000 året efter då det interimistiska förbudet hade kommit. IOGT-NTO hävdar att minskningen har en rad förklaringar, bl.a. har man dragit ner telemarketingaktiviteten så att endast ett bolag nu sköter om den.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share