KONA – jo, en elcykel är en cykel


Christer Löfgren 2019-05-22

KONA som cykelmärke.
KONA som cykelmärke.

PMD – Inte ens nära, så kan man sammanfatta amerikanska cykelföretaget Konas försök att i en tvist med Hyundai få sin varumärkesregistrering för KONA att omfatta mer än cyklar.

År 2016 lämnade Hyundai in en internationell varumärkesansökan gällande ett mycket stort antal länder för KONA för bilar.


Hyundais KONA-modell.
Hyundais KONA-modell.

I Sverige blev det stopp för ansökan eftersom Patent- och registreringsverket (PRV) hittade en äldre svensk registrering av KONA för samtliga varor i klass 12 ”särskilt cyklar” (bilar ingår i klass 12). Registreringen ägs av det amerikanska cykelföretaget Kona.

Hyundai försöker nu få bort hindret genom att få Konas registrering delhävd så att den begränsas till just cyklar och tillbehör till cyklar. Skälet är att registreringen inte har använts för annat än just cyklar.

Kona valde att ta strid och hävdar att de säljer elcyklar under varumärket KONA och att elcyklar inte är cyklar utan fortskaffningsmedel och därför har man använt märket för allt som ingår i klass 12 som bilar, bussar osv.

Efter att ha gått igenom Konas bevisning kunde Patent- och marknadsdomstolen (PMD) slå fast att de hade använt märket för cyklar under relevant tid, däremot inte för elcyklar. PMD la dock till att det inte spelade någon roll, elcyklar är inte något annat än cyklar.

Konas KONA-registrering hävdes för allt utom cyklar och tillbehör.

Domen kan överklagas.

Läs mer om PMD:s syn på verkligt bruk och det nej Kona fick i en del samt hur de såg på Konas resonemang i övrigt i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share