Ann-Charlotte Söderlund Björk till expertgrupp


Christer Löfgren 2019-06-05


EUIPO:s Observatory har olika samverkans- och rådgivande grupper, en av dem är ”Legal Expert Group”. Gruppen består av 24 personer som har blivit rekommenderade och utsedda utifrån person och kunskap/erfarenhet, utan koppling till organisationer.

Nu har advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk, Gozzo Advokater, utsetts till en av de 24.

Ytterligare en svensk finns med i expertgruppen, Magnus Ahlgren, tf avdelningschef Allmänjuridiska och internationella avdelningen på Patent- och registreringsverket.   Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share